loading

2024.03.21 – Czwartek 5 tygodnia Wielkiego Postu

Do Boga, miłosiernego Ojca, zanieśmy wspólne prośby:

1. Za Kościół Święty, aby idąc za Chrystusem cierpiącym, zabiegał o zbawienie wszystkich ludzi. Ciebie prosimy.

2. Za sędziów, aby nie dopuszczali do wyrządzania krzywdy przez niesprawiedliwe wyroki.

3. Za cierpiących, aby przez modlitwę i sakramenty święte odzyskali zdrowie duszy i wewnętrzny pokój.

4. Za obojętnych religijnie, aby doświadczyli bliskości Chrystusa i zapragnęli pozostać przy Nim.

5. Za naszych bliskich zmarłych (szczególnie za śp. N.), aby otworzyły się dla nich bramy nieba.

6. Za nas samych, abyśmy byli wierni Bożym przykazaniom.

Pokornie prosimy Cię Boże, raczy wysłuchać nasze prośmy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest