loading

2024.03.22 – Piątek 5 tygodnia Wielkiego Postu

Do Boga, miłosiernego Ojca, zanieśmy wspólne prośby:

1. Za wspólnotę Kościoła, aby trwała w wierze, nadziei i miłości do Zbawiciela. Ciebie prosimy.

2. Za rządzących aby w Ewangelii odnajdywali najskuteczniejszy środek do zaprowadzenia ładu moralnego.

3. Za chorych, aby swoje krzyże łączyli z krzyżem Chrystusa dla zbawienia bliźnich.

4. Za zatwardziałych grzeszników, aby skorzystali z łaski sakramentalnej spowiedzi.

5. Za zmarłych z naszej parafii (szczególnie za śp. N.), aby dostąpili radości wiecznej w królestwie niebieskim.

6. Za nas samych, abyśmy dobrze przygotowali się na ostateczne spotkanie z Bogiem.

Wysłuchaj Boże, głosu Twojego ludu i udziel nam łaski na drodze do pełnej świętości. Przez Chrystusa, Pana naszego.