loading

2024.03.23 – Sobota 5 tygodnia Wielkiego Postu

Do Boga, miłosiernego Ojca, zanieśmy wspólne prośby:
1. Za pasterzy Kościoła, aby swoimi staraniami gromadzili rozproszone i zagubione owce. Ciebie prosimy.
2. Za przywódców państw, aby ich wysiłki prowadziły do rozwoju społeczeństw i dobra powierzonych im obywateli.
3. Za naród żydowski, aby uznał w Jezusie zapowiedzianego Mesjasza.
4. Za chorych i cierpiących, aby w Bogu odnaleźli siłę i moc do znoszenia trudności i cierpienia.
5. Za naszych bliskich zmarłych (szczególnie za śp. N.), aby mieli udział w radości zbawionych.
6. Za nasze zgromadzenie, abyśmy pozwolili prowadzić się Panu jako jedna owczarnia.
Boże, nasz Ojcze, udziel nam potrzebnych łask, abyśmy zawsze byli Tobie wierni. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest