loading

2024.03.24 – NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

Uwielbiając Jezusa Króla i Mesjasza, którego rzesze witały okrzykami, gdy wjeżdżał do Jerozolimy, zanośmy do Niego pokorne błagania:

1. Pomagaj, Panie, wspólnocie Kościoła rozpoznawać czas jej nawiedzenia, aby zawsze była gotowa na Twoje przyjście.

2. Spraw, Panie, by rządzący narodami kierowali się sprawiedliwością i miłosierdziem, by społeczność ludzka cieszyła się zgodą i pokojem.

3. Obdarzaj, Panie, swoim błogosławieństwem wszystkich cierpiących, ulżyj doli biednych, wybaw uwięzionych, obdarz zdrowiem chorych, aby wszyscy cieszyli się doświadczaniem Twojej obecności w swoim życiu.

4. Obdarz, Panie, zmarłych chwałą Twojego zmartwychwstania i spraw, byśmy i my stali się kiedyś jej uczestnikami.

5. Wspieraj nas tu zgromadzonych, byśmy dobrze przygotowali się do zbliżających się świąt paschalnych i wzmocnili naszą wiarę w Twoje i nasze zmartwychwstanie.

Jezu, Synu Dawida, Twoje Imię jest błogosławione, a Twojemu panowaniu nie będzie końca, racz wysłuchać próśb swego ludu, który pragnie Cię nieustannie uwielbiać. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

jest