loading

2024.03.25 – Wielki Poniedziałek

Bogu, który jest pełen miłosierdzia, zanieśmy nasze modlitwy ufni, że nas wysłucha:

1. Za Kościół Święty, aby głosił, że Jezus jest naszym jedynym Zbawicielem. Ciebie prosimy.

2. Za pasterzy Kościoła, aby byli autentycznymi nauczycielami wiary i miłości ubogich.

3. Za mieszkańców Palestyny, aby potrafili rozwiązywać konflikty w duchu wzajemnego poszanowania i dialogu.

4. Za ubogich, aby otrzymywali konieczne wsparcie do godnego życia.

5. Za zmarłych z naszej wspólnoty parafialnej (również za śp. N.), aby mieli udział w radości zbawionych w niebie.

6. Za naszą wspólnotę parafialną, abyśmy umieli troszczyć się o bliźnich nie tylko w rodzinie ale i w sąsiedztwie.

Boże Ojcze, do Ciebie zanosimy nasze prośby, Ty zaradź naszym potrzebom. Przez Chrystusa, Pana naszego.