loading

2024.03.26 – Wielki Wtorek

Do Boga, który jest naszą skałą i zbawieniem, zanieśmy wspólne prośby:

1. Za Papieża Franciszka, aby utwierdzał w wierze całą wspólnotę Kościoła. Ciebie prosimy.

2. Za rządzących państwami i odpowiedzialnych za losy narodów, aby nie utrudniali ludziom praktyk religijnych.

3. Za niesłusznie oskarżanych, aby mieli ufność w Bogu i doczekali się sprawiedliwej oceny.

4. Za posługujących chorym i cierpiącym, aby nie zniechęcali się trudami i otrzymali uznanie za swoje poświęcenie.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (także za śp. N.), aby Bóg był dla nich sędzią pełnym miłosierdzia.

6. Za naszą wspólnotę, abyśmy w tym tygodniu przez liczniejsze obowiązki nie zaniedbali modlitwy.

Boże, nasza twierdzo i nasze schronienie, wysłuchaj modlitwy, którą Tobie przedstawiamy. Przez Chrystusa, Pana naszego.