loading

2024.03.27 – Wielka Środa

Do Boga, który jest wspomożycielem pokornych, skierujmy naszą modlitwę:

1. Za wspólnotę Kościoła, aby nigdy nie sprzeniewierzyła się przymierzu chrzcielnemu. Ciebie prosimy.

2. Za mieszkańców Jerozolimy i pielgrzymujących do grobu Jezusa, aby święta paschalne mogli przeżyć w pokoju i radości.

3. Za tych, którzy porzucili wspólnotę wiary, aby zrozumieli, że zdradzili Jezusa i podjęli pokutę.

4. Za konających, aby umocnieni sakramentem namaszczenia chorych przygotowali się na spotkanie ze Zbawicielem.

5. Za naszych bliskich zmarłych (szczególnie za śp. N.), aby mieli udział w radościach zbawionych w niebie.

6. Za nas samych, abyśmy każdego dnia byli wierni Bogu.

Boże Ojcze, który nie chcesz naszej zguby, przyjmij nasze prośby. Przez Chrystusa, Pana naszego.