loading

2024.03.31 – ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE – MSZA W DZIEŃ

Opromienieni chwałą Zmartwychwstania z wdzięcznością skierujmy nasze prośby do Boga Ojca:

1. Za Kościół, aby niestrudzenie niósł radość z życia, które przywrócił nam Zbawiciel.

2. Za nowo ochrzczonych, aby w życiu nieustannie byli prowadzeni światłem Ducha Świętego.

3. Za wszystkich, którzy nie znają Chrystusa, aby mogli spotkać autentycznych świadków Ewangelii.

4. Za cierpiących, zniewolonych i pogrążonych w rozpaczy, aby doświadczyli dotyku Zwycięzcy Śmierci.

5. Za zmarłych, aby zaznali radości życia wiecznego w królestwie niebieskim.

6. Za nas samych, abyśmy wyznając wiarę w zmartwychwstanie Jezusa, byli Jego autentycznymi świadkami.

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj nas i udziel nam łaski, abyśmy razem z Chrystusem powstali z niewoli grzechu i dążąc do tego, co w górze, mogli przebywać w Twojej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest