loading

2024.04.01 – Poniedziałek w oktawie wielkanocy

Napełnieni radością ze spotkania z Chrystusem w słowie Bożym, módlmy się z ufnością do Boga wszechmogącego:

1. Za Kościół święty, aby z wiarą i z mocnym świadectwem głosił światu prawdę o zmartwychwstałym Jezusie. Ciebie prosimy.

2. Za wszystkich, którym powierzono władzę, aby stali na straży prawdy i szukali dobra człowieka.

3. Za narody pogrążone w konfliktach, aby mogły znaleźć upragniony pokój i by zapanowała wśród nich braterska miłość.

4. Za chorych i cierpiących, aby zmartwychwstanie Chrystusa było dla nich nadzieją i pociechą w trudnych chwilach.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (a także za śp. N.), aby razem z Chrystusem Zmartwychwstałym znaleźli się na wiecznej uczcie w niebie.

6. Za nas samych i nasze rodziny, aby wiara w zmartwychwstanie i nadzieja z niego płynąca dodawały nam siły do bycia świadkami Chrystusa w każdej sytuacji i w każdym miejscu.

Dobry Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa, Twojego Syna, napełniasz nas radością. Udziel nam wszelkich łask, o które prosimy, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Tobie wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

jest