loading

2024.04.02 – Wtorek w oktawie Wielkanocy

Opromienieni chwałą Zmartwychwstania Jezusa, skierujmy nasze prośby do Boga Ojca:

1. Za Kościół święty, aby nie brakowało w nim gorliwych pasterzy i autentycznych świadków wiary. Ciebie prosimy.

2. Za rządzących państwami, aby kierowali się mądrością w rozstrzyganiu spraw konfliktowych.

3. Za nowoochrzczonych, aby wzrastali w wierze i nie poddawali się w obliczu trudności.

4. Za wątpiących w istnienie Boga, aby ich umysły zostały oświecone prawdą Ewangelii.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (także za śp. N.), aby radowali się pełną jednością z Bogiem.

6. Za naszą wspólnotę, abyśmy mieli siły i odwagę świadczyć o Jezusie wobec sióstr i braci.

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj nas i udziel nam łaski, abyśmy razem z Chrystusem mogli przebywać w Twojej chwale. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

jest