loading

2024.04.03 – Środa w oktawie Wielkanocy

Opromienieni chwałą Zmartwychwstania Jezusa, skierujmy nasze prośby do Boga Ojca:

1. Za Kościół, aby zawsze głosił Dobrą Nowinę o zwycięstwie Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Ciebie prosimy.

2. Za organizacje międzynarodowe, aby przyczyniały się do zmniejszenia poziomu biedy w krajach trzeciego świata.

3. Za ludzi tracących nadzieję na lepsze jutro, aby w Chrystusie odnaleźli niewyczerpane źródło stabilności i dobroci.

4. Za chorych dotkniętych paraliżem, aby odzyskali zdrowie i siły.

5. Za zmarłych z naszej parafii (również za śp. N.), aby dostąpili radości przebywania z Bogiem w Jego królestwie.

6. Za naszą wspólnotę, abyśmy jak najczęściej gromadzili się na łamaniu chleba w naszym kościele.

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj nas i udziel nam łaski, abyśmy razem z Chrystusem mogli przebywać w Twojej chwale. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.