loading

2024.04.04 – Czwartek w oktawie Wielkanocy

Opromienieni chwałą Zmartwychwstania Jezusa, skierujmy nasze prośby do Boga Ojca:

1. Za papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, aby kierowani światłem Ducha Świętego trafnie wskazywali Boże drogi wiodące do zbawienia. Ciebie prosimy.

2. Za odpowiedzialnych za losy naszej Ojczyzny, aby podejmowali decyzje służące dobru wszystkich obywateli.

3. Za wezwanych do wyłącznej służby Bożej, aby ochoczo ofiarowali swoje życie dla głoszenia dobrej nowiny.

4. Za wszystkich ochrzczonych, aby trwali mocno w wierze w Trójjedynego Boga.

5. Za zmarłych kapłanów (również za śp. N.), aby Bóg był dla nich sędzią pełnym miłosierdzia.

6. Za naszą wspólnotę, abyśmy całym naszym życiem i pracą chwalili majestat Pana.

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj nas i udziel nam łaski, abyśmy razem z Chrystusem mogli przebywać w Twojej chwale. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.