loading

2024.04.05 – Piątek w oktawie Wielkanocy

Opromienieni chwałą Zmartwychwstania Jezusa, skierujmy nasze prośby do Boga Ojca:

1. Za Kościół Święty, aby zawsze głosił, że zbawienie jest tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy.

2. Za piastujących stanowiska kierownicze, aby ich decyzje były zgodne z Bożymi planami i zamiarami.

3. Za ubogich i przeżywających dramaty życiowe, aby doświadczyli zbawczej i uwalniającej mocy płynącej ze spotkania z Panem.

4. Za podejmujących praktykę I piątków miesiąca, aby ich modlitwa – szczera i gorliwa – była rzeczywistym wypełnieniem zobowiązań, przez które Jezus obdarzy łaską szczęśliwej wieczności.

5. Za naszych bliskich zmarłych (także za śp. N.), aby mieli udział w radości zmartwychwstania.

6. Za naszą wspólnotę, abyśmy jak Apostołowie byli zdolni do spotykania Pana Jezusa w prostych i codziennych sytuacjach życiowych.

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj nas i udziel nam łaski, abyśmy razem z Chrystusem mogli przebywać w Twojej chwale. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

jest