loading

2024.04.06 – Sobota w oktawie Wielkanocy

Opromienieni chwałą Zmartwychwstania Jezusa, skierujmy nasze prośby do Boga Ojca:

1. Za wspólnotę Kościoła, aby z odwagą i przekonaniem głosiła, że Jezus jest jedynym Zbawicielem. Ciebie prosimy.

2. Za władców zakazujących praktyk religijnych, aby zrozumieli, że rozwój duchowy obywateli sprzyja rozwojowi państwa.

3. Za matki i babcie, aby przekazywały dzieciom i wnukom radosną nowinę o Zmartwychwstałym Panu.

4. Za czcicieli Niepokalanego Serca Matki Bożej, aby poprzez umartwienie i pokutę wynagradzali zniewagi jakie doznaje Maryja.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (szczególnie za śp. N.), aby Bóg był dla nich sędzią pełnym miłosierdzia.

6. Za nasze zgromadzenie, abyśmy ochoczo podejmowali wezwanie do głoszenia Ewangelii całemu światu.

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj nas i udziel nam łaski, abyśmy razem z Chrystusem mogli przebywać w Twojej chwale. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.