loading

2024.04.07 – 2 NIEDZIELA WIELKANOCY, CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Do Boga Ojca, bogatego w miłosierdzie, skierujmy nasze ufne prośby:

1. Za Kościół, aby dla świata był obrazem miłosiernego Serca Chrystusa.

2. Za rządzących państwami, aby wykonywali swoją służbę na chwałę Boga i dla dobra człowieka.

3. Za chorych, cierpiących, samotnych, opuszczonych, aby dobrzy ludzie przyszli do nich z darem ukojenia i pociechy.

4. Za wątpiących w Boże miłosierdzie, aby na nowo z ufnością zwrócili się do Boga i odkryli Jego ojcowską miłość.

5. Za przebywających w czyśćcu, aby osiągnęli pełnię szczęścia w królestwie niebieskim.

6. Za nas uczestniczących w tej Eucharystii, abyśmy byli coraz bardziej otwarci na potrzeby naszych bliźnich.

Miłosierny Ojcze, przyjmij nasz pokorne prośby i uczyń nas odważnymi świadkami zmartwychwstania i apostołami Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.