loading

2024.04.08 – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

Do Boga, który zstąpił na ziemię z miłości do swojego stworzenia, zanieśmy nasze modlitwy:
1. Módlmy się za Kościół, aby zawsze wiernie zwiastował światu dobrą nowinę o zbawieniu.
2. Módlmy się za rządzących państwami, aby ich działania miały na względzie pokój oraz ochronę życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
3. Módlmy się za matki oczekujące potomstwa, aby z radością przyjęły dar nowego życia, a przykład Maryi umacniał je w przeżywaniu macierzyństwa.
4. Módlmy się za dzieci nienarodzone, aby mogły w zdrowiu przyjść na świat i zostały przyjęte z miłością przez swoich najbliższych.
5. Módlmy się za zmarłych, aby dostąpili radości życia wiecznego.
6. Módlmy się za nas, abyśmy zawsze rozważali słowo Boże w swoim sercu i postępowali według niego w codzienności.
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy wśród naszych dróg życia, wsparci opieką Maryi, otrzymali wszystko, o co z wiarą prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.