loading

2024.04.09 – Wtorek 2 tygodnia Wielkanocy

Zachęceni do dzieł miłosierdzia, skierujmy do Boga Ojca nasze błagania:

1. Za papieża Franciszka i wszystkich pasterzy Kościoła, aby na wzór Jezusa pamiętali o ubogich i cierpiących. Ciebie prosimy.

2. Za stanowiących prawo, aby każda ustawa była wyrazem troski o człowieka, szczególnie tego najbardziej potrzebującego pomocy.

3. Za pracodawców, aby z godnością i sprawiedliwością traktowali swoich pracowników.

4. Za bezrobotnych, aby nie tracili nadziei na godne życie.

5. Za zmarłych z naszej parafii (także za śp. N.), aby mieli udział w radości zmartwychwstania Pana.

6. Za uczestników tej liturgii, abyśmy coraz bardzie stawali się wspólnotą jednego serca i ducha.

Wszechmogący Boże, przyjmij modlitwy, które zanosimy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.