loading

2024.04.10 – Środa 2 tygodnia Wielkanocy

Z ufnością zanieśmy do Ojca w niebie, naszą modlitwę:

1. Za wspólnotę Kościoła, aby głosiła słowo Bożego ze stanowczością. Ciebie prosimy.

2. Za rządzących ograniczających wolność religijną, aby zrozumieli, że nie zniszczą żywej wiary.

3. Za pracowników służby zdrowia, aby w każdym człowieku odkrywali cierpiące oblicze Pana Jezusa.

4. Za niepełnosprawnych, aby byli traktowani w swoich środowiskach życzliwie i z serdeczną wyrozumiałością.

5. Za zmarłych którzy odeszli przed nami ze znakiem wiary (także za śp. N.), aby miłosierny Pan był ich nagrodą.

6. Za nas samych, abyśmy przez uczynki spełniane w światłości zbliżali się do Boga.

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj nas i udziel nam łaski, abyśmy razem z Chrystusem mogli przebywać w Twojej chwale. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.