loading

2024.04.11 – Czwartek 2 tygodnia Wielkanocy

Do Boga, który wskrzesił Jezusa, skierujmy prośby Kościoła i świata:

1. Za Kościół Święty, aby z odwagą głosił Ewangelię. Ciebie prosimy.

2. Za narody świata, aby cieszyły się pokojem.

3. Za powołanych do kapłaństwa, aby z wytrwałością pokonywali trudności i zniechęcenia.

4. Za prześladowanych z powodu wiary, aby mężnie znosili cierpienia.

5. Za zmarłych z naszej parafii (również za śp. N.), aby radowali się pełnią jedności z Bogiem.

6. Za naszą wspólnotę, abyśmy bardziej słuchali Boga niż ludzi.

Wszechmogący Boże, przyjmij modlitwy, które zanosimy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.