loading

2024.04.13 – Sobota 2 tygodnia Wielkanocy

Zanieśmy przed Boży tron nasze intencje:

1. Za Kościół, aby miał pasterzy, którzy są blisko swoich owiec. Ciebie prosimy.

2. Za rządzących, aby sprzyjali tworzeniu programów społecznych, które wyciągną z wykluczenia najbardziej opuszczonych i samotnych.

3. Za przepełnionych lękami i obawami, aby w spotkaniu z Jezusem odnajdywali ukojenie serca.

4. Za wdowy i wdowców, aby spotykali życzliwych ludzie, gotowych do pomocy.

5. Za zmarłych z naszej parafii (również za śp. N.), aby radowali się oglądaniem oblicza Bożego.

6. Za nas otaczających ołtarz, byśmy uczestniczyli w pełni w każdej liturgii.

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj nas i udziel nam łaski o którą prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.