loading

2024.04.14 – 3 NIEDZIELA WIELKANOCY

Odpowiadając z wiarą na skierowane do nas słowo, pochodzące od Boga, zanośmy nasze modlitwy do Ojca w niebie:

1. Módlmy się za papieża, biskupów i prezbiterów, aby całemu ludowi Bożemu głosili słowo Dobrej Nowiny, które niesie światło i moc obecności zmartwychwstałego Chrystusa.

2. Módlmy się za wszystkich, którzy kierując się pychą i egoizmem, są źródłem sporów, podziałów i nieporozumień w Kościele oraz w państwie, aby słowo Boże przemieniło ich w uczniów Chrystusa.

3. Módlmy się za biblistów, aby swoją pracą przyczyniali się do pełniejszego poznania Boga przez wszystkich wierzących.

4. Módlmy się za przygnębionych na duchu i tracących nadzieję, aby otwierając się na słuchanie Bożego słowa, doświadczali jego mocy w swoim życiu.

5. Módlmy się za naszych braci i nasze siostry, którzy odeszli z tego świata, aby w niebie z radością oglądali dobro, którego dokonali na ziemi, będąc posłuszni słowu Bożemu.

6. Módlmy się za nas uczestniczących w tej Eucharystii, abyśmy każdego dnia pragnęli karmić się słowem Zmartwychwstałego Chrystusa i w ten sposób stawali się Jego świadkami w naszych środowiskach życia i pracy.

Boże Ojcze, wejrzyj na nasze prośby, które do Ciebie zanosimy, i spraw, abyśmy zawsze wierni Twojemu słowu dawali o Nim świadectwo i odwrócili się od naszych grzechów. Przez Chrystusa, Pana naszego.