loading

2024.04.15 – Poniedziałek 3 tygodnia Wielkanocy

Zebrani we wspólnocie wierzących, prośmy Boga:

1. Za papieża Franciszka, naszego biskupa N., a także kapłanów pracujących w naszej parafii, aby przewodząc wspólnotom wiernych, dawali świadectwo gorliwej służby. Ciebie prosimy.

2. Za szukających w wierze jedynie zapewnienia życia w dobrobycie i bez trudności, aby otwarli swoje serca na prawdę odkupienia.

3. Za zgłębiających treść Pisma świętego, aby kierowani Duchem Świętym odnajdywali inspiracje do życia w jedności z Bogiem.

4. Za chrześcijan żyjących w Ojczyźnie Jezusa, aby zachowali wiarę mimo różnych trudności.

5. Za zmarłych z naszej parafii (również za śp. N.), aby Dobry Pasterz przyjął ich na swoje niebieskie pastwiska.

6. Za nas uczestniczących w Najświętszej Ofierze, aby to spotkanie umocniło nas do naśladowania Jezusa pośród przeciwności.

Boże Ojcze wszechmogący, daj nam radość z odnalezionego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.