loading

2024.04.16 – Wtorek 3 tygodnia Wielkanocy

Prośmy miłosiernego Ojca w niebie:

1. Za papieża Franciszka , biskupów, kapłanów i diakonów, aby odważnie głosili Dobrą Nowinę. Ciebie prosimy.

2. Za narody pogrążone w wojnach i konfliktach, aby zaniechały nienawiści i doszły do pojednania.

3. Za biblistów, aby w duchu mądrości wyjaśniali Pismo Święte wspólnocie Kościoła.

4. Za zaniedbujących przystępowanie do pokuty i Eucharystii, aby w duchu Bojaźni Bożej powrócili do życia sakramentalnego.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (również za śp. N.), aby mieli udział w radości zmartwychwstania Pana.

6. Za nas uczestniczących w liturgii, abyśmy nakarmieni Słowem Bożym i Chlebem eucharystycznym, odważnie świadczyli o Bogu.

Wszechmogący Boże, przyjmij modlitwy, które zanosimy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.