loading

2024.04.17 – Środa 3 tygodnia Wielkanocy

Bogu, Ojcu wszelkiego dobra, przedstawmy z ufnością pragnienia naszych serc:

1. Za następcę świętego Piotra, papieża Franciszka, aby z odwagą bronił wiary w Syna Bożego. Ciebie prosimy.

2. Za prześladowanych za wiarę, aby pośród cierpień radowali się, że ponoszą udręki dla imienia Pana.

3. Za wykładowców Pisma Świętego, aby karmili się Bożym słowem i z pasją zachęcali swoich słuchaczy do tego.

4. Za konających, aby przyjęcie Chleba Życia dało im pełne pokoju przejście do niebieskiej ojczyzny.

5. Za naszych bliskich zmarłych (także za śp. N.), aby doszli do ostatecznego spotkania ze zmartwychwstałym Panem.

6. Za naszą wspólnotę, abyśmy całym naszym życiem wielbili Boga za wielkie dzieła, których w nas dokonuje.

Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze prośby i nasyć nas swoim błogosławieństwem. Przez Chrystusa, Pana naszego.