loading

2024.04.18 – Czwartek 3 tygodnia Wielkanocy

Z ufnością zwróćmy się do naszego Pana, powierzając Mu nasze troski:

1. Za wspólnotę Kościoła, aby była wiernym świadkiem Słowa wcielonego w swoim środowisku. Ciebie prosimy.

2. Za poszukujących prawdy, aby spotkali autentycznych świadków Słowa.

3. Za powołanych, aby całym sercem przylgnęli do Jezusa i z Niego czerpali wzór duszpasterza.

4. Za dzieci przygotowujące się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej, aby nie bały się szczerej spowiedzi i z ufnością przyjęły dar przebaczenia.

5. Za zmarłych z naszej parafii (także za śp. N.), aby zostali włączeni do grona zbawionych.

6. Za naszą wspólnotę, aby była wierna Bogu i ukazywała Jego miłosierne oblicze.

Wszechmogący Boże, usłysz nasze wołanie, bo tylko w Tobie pokładamy nadzieję. Przez Chrystusa, Pana naszego.