loading

2024.04.19 – Piątek 3 tygodnia Wielkanocy

Skierujmy do Boga nasze prośby, ufni w to, że dam nam to czego potrzebujemy:

1. Za Kościół katolicki, aby nie załamywał się podczas prześladowań i zawsze z odwagą głosił Ewangelię. Ciebie prosimy.

2. Za rządzących, którzy uciskają uczniów Jezusa, aby zrozumieli, że prześladują samego Boga i porzucili nienawiść.

3. Za studiujących Pismo Święte, aby natchnieni Duchem Świętym odkrywali coraz bardziej zamysły Boga.

4. Za tracących wiarę, aby spotkali na swojej drodze ludzi gorliwie praktykujących.

5. Za zmarłych z naszej wspólnoty (szczególnie za śp. N.), aby cieszyli się udziałem w uczcie niebieskiej.

6. Za nas samych, abyśmy chętnie podejmowali prywatną lekturę Biblii.

Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze pokorne modlitwy, które zanosimy ufając w Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego.