loading

2024.04.20 – Sobota 3 tygodnia Wielkanocy

Do Ojca w niebie, który otacza nas opieką, zwróćmy się w ufnej modlitwie:

1. Za chrześcijan, aby poprzez praktykowanie miłości byli świadkami zmartwychwstałego Pana. Ciebie prosimy.

2. Za sprawujących władzę w naszej Ojczyźnie, aby w swojej działalności kierowali się Bożymi nakazami.

3. Za zgłębiających treść Pisma świętego, aby nie zniechęcali się niezrozumiałymi treściami, ale z ufnością otwierali serca na Boże przesłanie.

4. Za dzieci przygotowujące się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej, aby tęsknota za żywym Bogiem mobilizowała ich do pilnej pracy nad sobą.

5. Za naszych bliskich zmarłych (także za śp. N.), aby mieli udział w radości zmartwychwstania Pana.

6. Za nas samych, abyśmy pamiętali, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale także każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Wszechmogący Boże, przyjmij modlitwy, które zanosimy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.