loading

2024.04.21 – 4 NIEDZIELA WIELKANOCY

Jezus jest naszym Pasterzem i nigdy nie przestaje się o nas troszczyć. Z ufnością módlmy się do Niego:

1. Jezu, Dobry Pasterzu, powierzamy Ci biskupów i prezbiterów, aby słowem i czynem głosili prawdę o Twojej miłości do każdego człowieka.

2. Jezu, Dobry Pasterzu, prowadź powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego, aby wytrwali na drodze, którą dla nich przygotowałeś.

3. Jezu, Dobry Pasterzu, wspomagaj wszystkich pragnących sprawiedliwości na świecie, aby dawali pierwszeństwo Twojej miłości i przynosili obfite owoce.

4. Jezu, Dobry Pasterzu, udziel łaski powrotu do zdrowia wszystkim chorym, aby odzyskali siły i mogli chwalić Twoją dobroć.

5. Jezu, Dobry Pasterzu, daj wszystkim cierpiącym w czyśćcu udział w wiecznej radości i odpoczynku po trudach ziemskiego życia.

6. Jezu, Dobry Pasterzu, wspomagaj nas, zgromadzonych wokół Twego ołtarza, abyśmy budowali dom naszego życia na mocnym fundamencie, którym jesteś Ty sam.

Panie Jezu Chryste, Ty poniosłeś śmierć i zmartwychwstałeś dla naszego odkupienia, racz przyjąć nasze pokorne modlitwy i prośby, i wysłuchaj nas zgodnie z Twoją wolą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.