loading

2024.04.22 – Poniedziałek 4 tygodnia Wielkanocy

Módlmy się wspólnie w intencjach Kościoła i świata:

1. Za Kościół święty, aby trwał w jedności i pokoju. Ciebie prosimy.

2. Za rządzących państwami, aby kierowali się mądrością w tworzeniu prawa.

3. Za rodziny naszej parafii, aby ich zgodne i pobożne życie zaowocowało powołaniami do służby Bożej.

4. Za pogubionych i tracących wiarę, aby trwali w owczarni Chrystusowej odnawiając się na duchu.

5. Za zmarłych duszpasterzy (również za śp. N.), aby Jezus przyjął ich na swoje niebieskie pastwiska.

6. Za nas uczestniczących w tej liturgii, abyśmy nieśli Bożą miłość naszym bliźnim.

Boże przyjmij nasze pokorne błagania, które zanosimy przed oblicze Boskiego Majestatu Twego. Przez Chrystusa, Pana naszego.