loading

2024.04.23 – ŚW. WOJCIECHA

Przez wstawiennictwo św. Wojciecha zanieśmy do miłosiernego Boga nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół, aby odważnie głosił prawdę, choćby była niewygodna dla świata.

2. Módlmy się za mieszkańców naszej Ojczyzny, aby za przykładem św. Wojciecha byli wierni Bogu i Ewangelii.

3. Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, aby niestrudzenie głosili całemu światu Ewangelię i przybliżali Boga każdemu człowiekowi.

4. Módlmy się za miejsca na świecie szczególnie naznaczone grzechem i cierpieniem, aby z wielką mocą rozlała się tam łaska Boża.

5. Módlmy się za wszystkich zmarłych, aby oczyszczeni Krwią Chrystusa mogli wysławiać Boga na wieki.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze odważnie wyznawali swoją wiarę, nie tylko słowami, ale i czynami.

Przyjmij, Ojcze, nasze pokorne błagania i racz ich wysłuchać zgodnie z tym, czego sam dla nas pragniesz. Przez Chrystusa, Pana naszego.

jest