loading

2024.04.24 – Środa 4 tygodnia Wielkanocy

Za wstawiennictwem Maryi – Matki Kościoła, zanieśmy nasze prośby do Boga, naszego najlepszego Ojca:

1. Za Kościół Święty, aby oczyszczał się z tego, co nieświęte i głosił wszystkim ludziom orędzie miłości. Ciebie prosimy.

2. Za sprawujących wymiar sprawiedliwości, aby zawsze kierowali się prawdą i dobrem.

3. Za rozeznających powołanie do kapłaństwa lub życia konsekrowanego, aby odważnie ofiarowali swoje serce i życie Chrystusowi.

4. Za rodziny, aby poprzez wzajemną miłość tworzyły klimat sprzyjający rozwojowi powołań.

5. Za zmarłych z naszej parafii (także za śp. N.), aby mogli powrócić do Królestwo Dobrego Boga.

6. Za nas samych, abyśmy pełnili wolę Bożą w naszym życiu.

Dobry Boże, dziękujemy, że wysłuchujesz naszych modlitw. Naucza nas radośnie przyjmować wszystko co od Ciebie pochodzi. Przez Chrystusa, Pana naszego.