loading

2024.04.26 – Piątek 4 tygodnia Wielkanocy

Zebrani we wspólnocie wierzących, prośmy Boga:

1. Za Kościół Święty, aby głosił Dobrą Nowinę po krańce ziemi. Ciebie prosimy.

2. Za rektora, przełożonych i ojców duchownych naszego Wyższego Seminarium Duchownego, aby kształtowali powołania w duchu Serca Jezusowego.

3. Za młodych, aby ich serca poruszone Bożą łaską nie wahały się oddać całkowicie sprawie głoszenia Ewangelii.

4. Za rodziny, aby były otwarte na każde nowe życie i kształtowały młode pokolenie w duchu służby.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (również za śp. N.), aby Dobry Pasterz przyjął ich na swoje niebieskie pastwiska.

6. Za nas samych, abyśmy trwali w nauce Apostołów i pogłębiali nasze życie duchowe.

Boże Ojcze, otwórz nasze serca na Twoje hojne dary. Przez Chrystusa, Pana naszego.