loading

2024.04.27 – Sobota 4 tygodnia Wielkanocy

Wołajmy z ufnością do naszego najlepszego Ojca:

1. Za papieża Franciszka, biskupów, prezbiterów, diakonów, siostry i braci zakonnych, aby świadectwem życia pociągali wiernych ku Bogu. Ciebie prosimy.

2. Za kraje misyjne, aby nowoochrzczeni katechumeni rozpalali ogień wiary w kolejnych pokoleniach.

3. Za rozeznających swoje powołanie, aby podjęli decyzje zgodną z Bożą wolą.

4. Za dziadków, aby przebywając z wnukami ukazywali im dobroć Boga i uczyli ufnej modlitwy.

5. Za naszych bliskich zmarłych (także za śp. N.), aby stali się domownikami Nieba.

6. Za nas zgromadzonych wokół ołtarza, abyśmy umocnieni Słowem Bożym i Komunią Świętą odważnie świadczyli o Bogu.

Boże, przyjmij nasze pokorne prośby i spraw, aby cała ziemia ujrzała swego Zbawiciela, który z Tobą żyje i Króluje na wieki wieków.