loading

2024.04.28 – 5 NIEDZIELA WIELKANOCY

Pan Jezus obdarzył nas swoją miłością i pragnie, abyśmy w niej wytrwali. Zanieśmy do Niego wspólne prośby:

1. Panie, oświecaj swym Duchem naszych pasterzy, aby przez głoszenie Ewangelii wzbudzali w sercach wiernych pragnienie nieba.

2. Panie, wspomagaj wszystkich ochrzczonych, niech łaska zjednoczenia z Tobą odnawia ich codzienne życie i prowadzi do coraz wierniejszego odpowiadania na Twoją wolę.

3. Panie, oddajemy Ci uwolnionych z nałogów, aby doświadczane konsekwencje ich wcześniejszego życia stały się dla nich okazją do wytrwałości i determinacji w podążaniu za Tobą.

4. Panie, pomóż ludziom przechodzącym czas duchowego oczyszczenia, niech trwają w zjednoczeniu z Tobą.

5. Panie, obdarz miłosierdziem naszych bliskich zmarłych, aby mogli przebywać na wieki z Tobą w domu Ojca.

6. Panie, wejrzyj na nas zasłuchanych w Twoje słowo, abyśmy zgadzali się na to, byś nas oczyszczał i pozwalali prowadzić się drogami prawdy.

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś krzewem winnym, my latoroślami, daj, abyśmy w Tobie przynosili obfity owoc. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.