loading

2024.04.30 – WTOREK 5 TYGODNIA WIELKANOCY

Bogu, który darzy nas pokojem, przedstawmy rozterki naszych serc:

1. Za Kościół Święty, aby jako wspólnota wierzących nieustannie trwał w jedności i pokoju. Ciebie prosimy.

2. Za biskupów, aby byli wiernymi pasterzami w swoich diecezjach.

3. Za rodziców pragnących potomstwa, aby mogli się radować swoimi dziećmi.

4. Za katechetów i animatorów, aby byli świadkami wiary dla tych do których są posłani.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (również za śp. N.), aby zaznali wiecznego odpoczynku.

6. Za nas samych, abyśmy stali się narzędziami w ręku Boga i nieśli miłość tam, gdzie panuje nienawiść.

Boże, niech Cię wielbią Twoje dzieła, a Twoja potęga niech będzie głoszona na całym świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego.