loading

2024.05.02 – Św. Atanazego

Przez wstawiennictwo św. Atanazego przedstawmy Bogu nasze potrzeby:

1. Za papieża Franciszka i Kolegium Kardynałów, aby znajdowali mądre rozwiązania wewnętrznych trudności Kościoła. Ciebie prosimy.

2. Za prześladowanych chrześcijan, aby ich wytrwałe świadectwo przemieniło serca prześladowców.

3. Za przygotowujących się do przyjęcia święceń kapłańskich, aby dobrze wykorzystali czas formacji i studiów.

4. Za pielgrzymów do Medjugorie, aby powrócili umocnieni na duchu do swoich rodzin.

5. Za naszych bliskich krewnych zmarłych (także za śp. N.), aby znaleźli ukojenie w ramionach Ojca.

6. Za nas samych, aby zgłębianie tajemnic wiary prowadziło nas do rozwoju życia duchowego.

Dobry Boże, Tobie powierzamy nasze modlitwy i ufamy, że ich wysłuchasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.