loading

2024.05.06 – ŚWIĘTO ŚW. FILIPA I JAKUBA, APOSTOŁÓW

Przez wstawiennictwo świętych Filipa i Jakuba, prośmy Boga o potrzebne łaski:

1. Za naszego biskupa N., aby miał zawsze wsparcie w kapłanach i osobach konsekrowanych. Ciebie prosimy.

2. Za narody, aby żyły w zgodzie i miłości, a wszystkie konflikty zostały zażegnane.

3. Za pracowników instytucji kościelnych, aby swoją pracę traktowali jako misję i służbę.

4. Za bezdomnych, aby przełamali swój opór i odpowiedzieli chętnie na zaproszenie ludzi, którzy chcę dać im wsparcie w rozpoczęciu nowego życia.

5. Za naszych bliskich zmarłych (również za śp. N.), aby doświadczyli Bożego miłosierdzia.

6. Za nas samych, abyśmy wzrastali w przyjaźni z Jezusem.

Dobry Boże, Ciebie wielbimy, Tobie ufamy i liczymy na Twoją hojną dłoń. Przez Chrystusa, Pana naszego.