loading

2024.05.07 – WTOREK 6 TYGODNIA WIELKANOCY

Bogu, który chce nam posłać Ducha Świętego, przedstawmy nasze prośby:

1. Za Papieża Franciszka i całe duchowieństwo, aby kierowali się natchnieniami Ducha Świętego. Ciebie prosimy.

2. Za animatorów grup parafialnych, aby byli świadkami wiary dla tych, do których zostali posłani.

3. Za więźniów, aby doświadczyli łaski żalu za popełnione wykroczenia, pojednali się z Bogiem, a po uzyskaniu wolności umieli ją dobrze spożytkować.

4. Za niewierzących, aby poznali i pokochali Chrystusa – Jedynego Zbawiciela.

5. Za zmarłych z naszej parafii (także za śp. N.), aby mogli przebywać w królestwie Ojca w niebie.

6. Za nas samych, abyśmy nie ustawali w wierze, mimo codziennych przeciwności.

Boże, zachowaj nas od złego i prowadź drogami zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.