loading

2024.05.08 – ŚW. STANISŁAWA

Przez wstawiennictwo św. Stanisława wołajmy wspólnie do Boga:

1. Polecamy Tobie, Panie, biskupów i prezbiterów. Obdarz ich darem jedności i niezachwianej wiary.

2. Polecamy Tobie, Panie, naszą Ojczyznę. Spraw, aby świadectwo i wstawiennictwo św. Stanisława pomogło w twórczym podejmowaniu wyzwań obecnego czasu.

3. Polecamy Tobie, Panie, ludzi sprawujących władzę w naszej Ojczyźnie. Obdarz ich prawdziwą mądrością i szacunkiem do każdego mieszkańca naszego kraju.

4. Polecamy Tobie, Panie, prześladowców i oprawców. Obdarz ich łaską nawrócenia i umiejętnością czynienia dobra.

5. Polecamy Tobie, Panie, naszych zmarłych. Obdarz ich szczęściem przebywania w Twojej obecności.

6. Polecamy Tobie, Panie, nas tu obecnych. Obdarz nas odwagą mężnego wyznawania Ciebie jako jedynego Pana i Zbawiciela.

Boże, św. Stanisław, biskup, dał nam przykład bezgranicznej ufności Tobie. Pomóż nam naśladować jego męstwo i przyjmij kierowane ku Tobie nasze modlitwy. Przez Chrystusa, Pana naszego.