loading

2024.05.09 – Czwartek 6 tygodnia Wielkanocy

Oczekując na ostateczne spotkanie z Bogiem, przedstawmy Mu nasze prośby:

1. Za wspólnotę Kościoła, aby gromadziła się zjednoczona z Chrystusem. Ciebie prosimy.

2. Za rządzących, aby kierowali się głosem sumienia i służyli zwłaszcza najuboższym.

3. Za przewlekle chorych, aby odnaleźli w Jezusie nadzieję na życie wieczne.

4. Za apostatów, aby powrócili do Kościoła świętego przez udział w sakramentach zbawienia.

5. Za naszych bliskich zmarłych (także za N.), aby radowali się przebywaniem w jedności z Bogiem.

6. Za nas samych, abyśmy każdego dnia urzeczywistniali w sobie królestwo Boże.

Boże, spraw aby każdy nasz smutek zamienił się w radość przebywania z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego.