loading

2024.05.10 – Piątek 6 tygodnia Wielkanocy

Oczekując na ostateczne spotkanie z Bogiem, przedstawmy Mu nasze prośby:

1. Za papieża Franciszka, aby prowadził Kościół wsparty Darami Ducha Świętego. Ciebie prosimy.

2. Za spowiedników, aby traktowali penitentów z wyrozumiałością.

3. Za młodzież, aby z odwagą podejmowała odpowiedzialność za wspólnotę Kościoła.

4. Za cierpiących z powodu depresji i kryzysów emocjonalnych, aby otrzymali potrzebą pomoc i wsparcie otoczenia.

5. Za wszystkich wiernych zmarłych (także za śp. N.), aby doczekali się obiecanego zbawienia.

6. Za nas samych, abyśmy z Eucharystii czerpali moc do podejmowania trudów codziennego życia.

Boże, spraw aby każdy nasz smutek zamienił się w radość przebywania z Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego.