loading

2024.05.11 – Sobota 6 tygodnia Wielkanocy

Oczekując na ostateczne spotkanie z Bogiem, przedstawmy Mu nasze prośby:

1. Za papieża, biskupów i kapłanów, aby umacniali wiernych osobistą modlitwą, głoszonym Słowem Bożym i dobrym przykładem. Ciebie prosimy.

2. Za studentów, aby wiedza którą zdobywają służyła rozwojowi społecznemu.

3. Za stroniących od Boga z powodu niewysłuchania ich modlitw, aby zrozumieli, że Ojciec wie lepiej, co jest dla nich potrzebne.

4. Za bezdomnych, aby mogli korzystać ze wsparcia życzliwych ludzi i organizacji charytatywnych.

5. Za zmarłych bliskich naszemu sercu (także za śp. N.), aby dzięki miłosierdziu mogli już przebywać przed Bożym obliczem.

6. Za nas samych i nasze rodziny, abyśmy codziennie umacniali nasze zjednoczenie z Bogiem.

Boże, wysłuchaj naszych modlitw i napełnij nas radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.