loading

2024.05.12 – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

W radosnym dniu wniebowstąpienia wołajmy do Chrystusa siedzącego po prawicy Ojca:

1. Jezu, prosimy za Twój Kościół, umacniaj go w oczekiwaniu na Twoje powtórne przyjście.

2. Jezu, prosimy, by ludzie na całym świecie mogli usłyszeć Ewangelię.

3. Jezu, prosimy o dobrą pogodę, aby nikomu nie groziły klęski i powodzie, a rolnicy mogli zebrać obfite plony ziemi.

4. Jezu, prosimy, by konający ufnie oczekiwali na wyzwolenie od cierpień i uczestnictwo w Twoim zwycięstwie.

5. Jezu, prosimy, aby nasi zmarli zostali włączeni do grona świętych, którzy nieustannie głoszą Twoją wieczną chwałę.

6. Jezu, prosimy o wytrwanie w wierze, nadziei i miłości, byśmy doszli tam, gdzie Ty nas oczekujesz.

Panie Jezu, który królujesz w niebie w jedności z Ojcem w Duchu Świętym, przyjmij prośby, które do Ciebie zanosimy. Tobie cześć i chwała, i dziękczynienie przez wszystkie wieki wieków.