loading

2024.05.13 – NMP Fatimskiej

Przez wstawiennictwo NMP z Fatimy, prośmy Boga o potrzebne łaski:

1. Za Kościół święty, aby nieustannie się nawracał i wzywał wszystkich do przyjęcia Ewangelii. Ciebie prosimy.

2. Za naród rosyjski, aby nastąpiła w nim przemiana moralna i duchowa.

3. Za dzieci nienarodzone, aby dane im było przyjść na świat i współtworzyć go na chwałę Boga.

4. Za czcicieli Matki Bożej, aby wynagradzając Jej Niepokalanemu Sercu, wyprosili jak najwięcej łask dla świata.

5. Za naszych bliskich krewnych zmarłych (także za śp. N.), aby razem z Maryją radowali się w chwale niebieskiej.

6. Za nas samych, abyśmy modlitwą i podejmowanymi wyrzeczeniami odpowiadali na przesłanie fatimskie.

Boże, niech nasza modlitwa wsparta orędownictwem Niepokalanej Matki, wzniesie się do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.