loading

2024.05.14 – Św. Macieja

Przez wstawiennictwo św. Macieja, prośmy Boga:

1. Za papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, aby przez swoją wierność byli dla doświadczanych cierpieniem zachętą, do wytrwania w godzinie próby. Ciebie prosimy.

2. Za kierujących państwami, aby swoje obowiązki wykonywali z czystym sumieniem i dla dobra obywateli.

3. Za tych, którzy otrzymali specjalne zdolności, aby je wykorzystywali dla dobra bliźnich i na chwałę Boga.

4. Za chorych i cierpiących, aby umieli w swojej chorobie dostrzec Boże zamiary.

5. Za zmarłych bliskich naszemu sercu (również za śp. N.), aby wraz z męczennikami wychwalali majestat Boży.

6. Za nas samych, abyśmy wiernie realizowali swoje powołanie.

Dobry Boże, Tobie powierzamy nasze życie, dopomóż nam, abyśmy nie zbłądzili. Przez Chrystusa, Pana naszego.