loading

2024.05.15 – środa 7 tydzień Wielkanocy

Zanieśmy nasze błagania do Ojca, który otoczył chwałą swojego Syna:

1. Za wierzących w Chrystusa, aby stanowili jeden Kościół. Ciebie prosimy.

2. Za naszych bliskich, aby nikt z nich nie zginał przez niewiarę.

3. Za prześladowanych, aby się nigdy nie zniechęcili na drodze posłuszeństwa Ewangelii.

4. Za znużonych, smutnych i samotnych, aby ich serca napełniła radość ze spotkania Chrystusa.

5. Za naszych bliskich zmarłych (szczególnie za śp. N.), aby osiągnęli wieczne szczęście.

6. Za nas samych, abyśmy głosili Dobrą Nowinę w miejscach gdzie inni nie dotrą.

Boże Ojcze, uczyń nasze serca wdzięcznymi za łaski, którymi nas obdarzasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.