loading

2024.05.16 – Św. Andrzeja Boboli

Przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli, prośmy Boga o potrzebne łaski:

1. Za Kościół Święty, aby przez świadectwo męczenników jeszcze mocniej świadczył o zmartwychwstaniu Jezusa. Ciebie prosimy.

2. Za naszą Ojczyznę, aby panowała wśród nas sprawiedliwość społeczna.

3. Za dzieci krzywdzone przez dorosłych, aby mogły zaznać prawdziwej czułości i miłości.

4. Za grzeszników trwających z uporem w złych przyzwyczajeniach, aby odnaleźli drogę nawrócenia.

5. Za naszych bliskich zmarłych (także za śp. N.), aby po oczyszczeniu zakosztowali radości nieba.

6. Za nas samych, abyśmy wzrastali w miłości i odważnym świadczeniu o Bogu.

Dobry Boże, który troszczysz się o swój lud, wysłuchaj naszego wołania. Przez Chrystusa, Pana naszego.