loading

2024.05.17 – piątek 7 tydzień Wielkanocy

Zanieśmy nasze błagania do Ojca, który otoczył chwałą swojego Syna:

1. Za Kościół powszechny, aby odważnie głosił Dobrą Nowinę. Ciebie prosimy.

2. Za Papieża Franciszka, aby kierowany natchnieniami Ducha Świętego, pasł Owczarnię Chrystusową.

3. Za dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przyjmują Jezusa w Komunii Świętej, aby byli Mu wierni do końca swoich ziemskich dni.

4. Za młodych, którzy w tym roku przyjęli sakrament bierzmowania, aby rozpalali swe serca siedmioma Darami, które otrzymali.

5. Za zmarłych z naszej parafii (szczególnie za śp. N.), aby osiągnęli wiekuiste szczęście.

6. Za nas samych, abyśmy byli otwarci na wezwanie Jezusa „Pójdź za mną”.

Boże, spraw abyśmy tęskniąc za ostatecznym spotkaniem, kroczyli codziennie zjednoczeni z Tobą duchowo. Przez Chrystusa, Pana naszego.