loading

2024.05.18 – Św. Stanisława Papczyńskiego

Wsparci wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego, zanieśmy do Boga nasze prośby:

1. Za Kościół święty, aby poprzez modlitwę i życie sakramentalne wzrastał w świętości. Ciebie prosimy.

2. Za naszą Ojczyznę, aby dokonujące się zmiany, służyły całemu społeczeństwu.

3. Za pielgrzymów nawiedzających sanktuarium w Licheniu, aby wracali do domu umocnieni na duchu.

4. Za małżonków pragnących potomstwa, aby mogli cieszyć się z narodzin swoich dzieci.

5. Za zmarłych z naszych rodzin (również za śp. N.), aby zostali przyjęci do królestwa niebieskiego.

6. Za nas samych, abyśmy współdziałali z łaską Bożą i swoim życiem dawali czytelne świadectwo o Chrystusie.

Dzięki Ci składamy dobry Boże, bo Ty wychodzisz naprzeciw naszym potrzebom. Przez Chrystusa, Pana naszego.