loading

2024.05.19 – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Zjednoczeni w Duchu Świętym przedstawmy Bogu Ojcu nasze prośby:

1. Módlmy się za ojca świętego, biskupów i prezbiterów, aby w duchu miłości mężnie i wytrwale głosili Ewangelię.

2. Módlmy się za narody, w których panuje wojna, aby doszły do pojednania i mogły cieszyć się pokojem.

3. Módlmy się za młodych przygotowujących się do sakramentu bierzmowania, aby z radością i otwartością przyjęli dary Ducha Świętego i dali się Mu prowadzić w dalszym życiu.

4. Módlmy się za ludzi zagubionych w grzechach i nałogach, aby przyjęli natchnienia Ducha Świętego i doznali nawrócenia.

5. Módlmy się za naszych zmarłych, aby umocnieni Ciałem Chrystusa za życia zjednoczyli się z Nim w niebie.

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy pozwolili Duchowi Świętemu przemieniać nasze serca i promieniowali Bożym pokojem.

Boże Ojcze, oczyść nasze serca ogniem Ducha Świętego i uczyń nas swoją świątynią. Przez Chrystusa, Pana naszego.